Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie?

Zapisz się na newsletter!

Podpisanie umowy partnerskiej z podmiotem ekonomii społecznej

W dniu 7 września 2012r. została podpisana umowa współpracy pomiędzy CIiWOP, reprezentowane przez doradcę ds. NGO Martę Grocką, a Lokalną Grupą Działania „Krajna nad Notecią”, reprezentowaną przez prezesa Karola Jagodzińskiego.

 

Współpracę nawiązano w ramach realizacji projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich”.

 

Celami powołania partnerstwa są:

- budowa kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców,

- wspieranie pracy istniejących organizacji pozarządowych poprzez doradztwa i szkolenia,

- promocja działalności LGD oraz CIiWOP poprzez organizowanie imprez,

- podkreślenie znaczenia funduszy unijnych w rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich,

- zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich i agroturystyki oraz promocji produktów turystycznych,

- aktywizacja lokalnych społeczności obszaru poprzez włączenie przedstawicieli tych społeczności w proces planowania i wdrażania lokalnej strategii rozwoju.,

 

Dzięki podpisanej umowie i nawiązaniu aktywnej współpracy obie strony będą wspierać organizacje pozarządowe, ponadto deklarują się do aktywnego udziału w projekcie, a także realizowaniu wspólnych celów, dzięki którym uda się osiągnąć lepsze efekty współpracy, czego życzymy sobie oraz Partnerowi.

 

 

 

Marta Grocka

Doradca ds. NGO

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Złotowie.

marta.grocka@zmw.pl

tel. 67 263 59 17