Jesteś tutaj:

Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie?

Zapisz się na newsletter!

Informacje o Fundacji EDS

Misja


Pracujemy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między narodami. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.
W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.

 

Cele Fundacji

•  promocja postaw obywatelskich
wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysiłkach ku demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego
mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej, do odpowiedzialności za własne wspólnot
merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, szczególnie z terenów wiejskic
promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego nowoczesne narzędzia i techniki multimedialne
praca na rzecz świadomego i efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskie

www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Tel 81 534 61 91
Fax 81 534 61 92